martes, 19 de febrero de 2013

TALLER DE PREMSA: LA NOTÍCIA


                                                                                       
1. LA NOTÍCIA

Entre els textos periodístics de caràcter informatiu, el més destacat és la notícia. La notícia pretén divulgar un fet de forma objectiva, per la qual cosa no inclou comentaris ni opinions. Com es tracta de comunicar una informació al receptor de manera directa i desapassionada, les notícies (que no solen ser molt extenses) han d'utilitzar un llenguatge clar i intel·ligible (fàcil d'entendre).


2. EL CONTINGUT DE LA NOTÍCIA


Una notícia és la narració d'un fet d'actualitat. Però, perquè un fet sigui notícia, ha de reunir les condicions següents:


1) Ha de ser un fet veritable.

2) Ha de ser recent, actual.

3) Ha de ser un esdeveniment inèdit, nou, que no hagi estat publicat o que no sigui de domini públic.

4) Ha de ser un fet d'interès general, és a dir, ha d'interessar a la majoria dels seus receptors.


Atès que el contingut de la notícia ha de despertar l'atenció d'un grup nombrós de receptors, els equips de redacció dels periòdics utilitzen diversos criteris per seleccionar els articles:

1) La proximitat. Al lector li resulten més interessants els fets que ocorren en un entorn que li és proper. La proximitat al lector no s'ha d'entendre solament en un sentit geogràfic, sinó també cultural, generacional, professional, etc.

2) La incidència. Com més nombrosos siguin els afectats per una notícia, major interès despertarà aquesta.

3) L'actualitat. Els successos perden interès segons van allunyant-se en el temps.

4) El desenllaç. Determinats esdeveniments poden mantenir l'atenció del receptor durant un període més o menys extens si s'està a l'espera del desenllaç, sobretot si aquest no és previsible.

5) La curiositat. Els fets rars, estranys i inesperats capten l'atenció dels lectors. És important que les notícies puguin sorprendre els receptors.

6) L'interès humà. El públic sol preferir les notícies que apel·len als seus sentiments, aquelles que provoquen la pietat, la por, l'odi, l'adhesió incondicional, la llàstima...

7) Els protagonistes. Quan les persones implicades en un esdeveniment són personatges coneguts (polítics, actors, esportistes, etc.), la notícia sol despertar una major atenció.

  
3. L'ESTRUCTURA DE LA NOTÍCIA

La major part de les notícies dels periòdics d'informació general presenten l'estructura següent:

1) Títol o titular: És la part de la notícia en què s'informa breument del seu contingut. El titular d'una notícia té una doble funció: atreure l'atenció del lector i presentar-li el tema de l'article. Els titulars de les notícies poden constar de tres elements:

- Avantítol: va davant del títol i, quan apareix, sol anar subratllat.

- Títol: presenta l'element més important de la informació, que es desenvolupa en l'entrada i en el cos de la notícia. Es reconeix fàcilment perquè va escrit amb lletres més grans que la resta de la notícia. Els títols són breus: rarament superen les 13 paraules.

- Sotstítol: si apareix, està immediatament sota el títol. Generalment, va subratllat.

2) Entrada o lead: Va després del titular i constitueix un resum de la notícia. La seva funció és possibilitar una lectura ràpida del periòdic. Perquè el text de l'entrada quedi destacat, se sol utilitzarr la lletra "negreta".

3) Cos de la notícia: És el relat pròpiament dit del fet que constitueix la notícia (i que ja havia estat presentat en el titular i resumit en l'entrada).

                                                                                                                               

4. ELS ELEMENTS DE LA NOTÍCIA

- Què? (What?): Per regla general, l'element més important d'una notícia és el fet en si, allò que ha succeït. Per això, com qualsevol narració, la notícia ha de respondre la pregunta.

- Qui?, quan?, on? (Who?, When?, Where?): A més, la notícia ha de donar informació sobre qui o qui són els protagonistes dels esdeveniments i situar els fets en el temps i en un lloc.

- Per què?, com? (Why?, How?): De vegades, és important fer constar les causes que han provocat o possibilitat l'esdeveniment que tracta la notícia, i la manera en què aquest s'ha produït.

En el moment de redactar una notícia, el periodista ha de tenir en compte totes aquestes dades i les ha d'estructurar, de manera que el seu article resulti atractiu per al lector i li transmeti informació sobre un fet d'actualitat.

Atès que no tots els elements que constitueixen una notícia tenen la mateixa importància o el mateix interès per als lectors, les notícies han de redactar-se començant pel més important i deixant el menys important per al final. D'aquesta manera, el lector pot captar la informació essencial sense haver de llegir completament la notícia: cal tenir en compte que els periòdics són un article de "lectura ràpida", ja què el lector no sol tenir temps per llegir sencer un periòdic cada dia.
                                                                        
5. ACTIVITAT

Llegiu la següent notícia, apareguda en el diari El País el diumenge 25 de septembre del 2011, i contesta les preguntes que es plantegen a continuació:   

1) Quines parts d'una notícia hi són presents (avantítol, títol, sotstítol, entrada i cos)? Distingeix cadascuna d'elles en aquesta notícia.

2) Localitza en el text les respuestes a les següents preguntes:
- què ha succeït?,
- a qui li ha succeït?,
- on s'ha produit el fet?,
- quan s'ha produit?,
- com s'ha produit?,
- quines han estat les causes?

lunes, 18 de febrero de 2013

1º ESO: EL CÓMIC

Aquí tenéis el enlace con el primer powerpoint que habéis visto en clase sobre el cómic. Y para hacer los DEBERES que os ha puesto Elena, abrid este segundo enlace, que contiene el segundo powerpoint, donde encontraréis las actividades en la QUINTA DIAPOSITIVA, bajo el título de Actividad IV: DEBERES PARA HOME.


                                                               

martes, 12 de febrero de 2013

4º ESO: LOS PRÉSTAMOS

                                                                       
1. En los siguientes enlaces, encontraréis una serie de actividades interactivas donde tenéis que relacionar una serie de extranjerismos (préstamos que se toman de otra lengua sin adaptar la palabra a la lengua de destino, como por ejemplo: marketing) con su significado. Para abrir el primer enlace, haced clic aquí. Y  a continuación, abrid el segundo clicando en este enlace.


                                                                         
2. Ahora, copiad en vuestras libretas el siguiente texto (extraído de Dándole a la lengua, de Julio Somoano y David Álvarez), sustituyendo todos los anglicismos que encontréis por su palabra correspondiente en castellano:

"Primero, una sesión de footing o jogging, que termina en un sprint. Luego, al jacuzzi, a leer un best seller, mientras alguien te prepara un sandwich con beicon. Si estás solo, llamas a un catering. Y, después, a ver la televisión, que es prime time. Haces un poco de zapping y terminas el día viendo un show mientras discutes con tu hija que se quiere poner un piercing y hacer un lifting. ¿Estamos en España?"


3. Y para acabar, responded al cuestionario que encontraréis en el siguiente enlace.

S1: LAS VANGUARDIAS


Lo que acabáis de ver es Un perro andaluz, cortometraje que en 1929 rodaron Luis Buñuel y Salvador Dalí, considerada como el máximo exponente cinematográfico de las vanguardias (o ismos), un conjunto de movimientos artísticos que supusieron una renovación sin precedentes y una ruptura total con todo el arte y la literatura anteriores, sobre todo con el realista. Algunos de los autores vanguardistas más destacados provienen de España, como por ejemplo: en literatura, Federico García Lorca; en cine, Luis Buñuel; en pintura, Salvador Dalí y Pablo Picasso (del que tenéis justo abajo uno de sus cuadros más célebres, Las señoritas de Avignon).

1. CONTEXTO HISTÓRICO

Las vanguardias surgieron en el período de entreguerras (entre las dos guerras mundiales), una época de una gran agitación política y cultural.
En política, a raíz de una crisis económica mundial producida a finales de los años 20, surgieron los movimientos totalitarios (fascismo italiano, nacionalsocialismo alemán), que buscaban una alternativa a las democracias burguesas que habían originado la crisis, y que optaron por implantar dictaduras y eliminar el sistema de partidos y elecciones.


2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VANGUARDIAS

a) Renovación: las vanguardias rechazan las formas artísticas tradicionales, buscan superar el realismo y defienden la experimentación, a la búsqueda de nuevos temas y nuevas formas de expresión.
En pintura, por ejemplo, artistas como Kandinsky (del que abajo tenéis un cuadro) rompen con toda la tradición figurativa y dan los primeros pasos hacia el arte abstracto, donde la figura humana ha desaparecido.


En poesía, destacan por ejemplo los caligramas, que inventó Guillaume Apollinaire y que consistían en composiciones poéticas cuya tipografía buscaba imitar el contenido del poema.


b) Carácter provocador: esta provocación se dirige contra el arte establecido (la tradición) y contra la sociedad burguesa que primero condujo a la Primera Guerra Mundial, luego a la crisis económica de los años 20, y por último a la Segunda Guerra Mundial.
Los artistas de vanguardia cuestionan el gusto del público, tanto en lo moral (por ejemplo, exploran libremente el mundo del deseo sexual) como en lo estético; en este aspecto, repiten actitudes propias del Romanticismo, radicalizándolas.
Por ejemplo, Marcel Duchamp provocó a todas las instituciones artísticas cuando, en una exposición museística, presentó como obra de arte este urinario que veis abajo.


c) Referencia al mundo moderno: al revés que románticos y modernistas, los artistas de vanguardia se interesan por las innovaciones técnicas y las introducen como temas de sus obras. Se canta la velocidad de los nuevos medios de transporte (automóvil, avión), el invento del cine, etc.

d) Uso del humor: es habitual en la vanguardia recurrir a un tipo de humor desacralizador con el propio arte y con la figura del artista. El arte pasa ahora a verse como un juego, sin que se busque transmitir mensaje trascendente alguno.
Un ejemplo de esta tendencia es el siguiente poema de Rafael Alberti, titulado "Buster Keaton busca por el bosque a su novia, que es una verdadera vaca":

1, 2, 3 y 4
En estas cuatro huellas no caben mis zapatos.
Si en estas cuatro huellas no caben mis zapatos,
¿de quién son estas cuatro huellas?
¿De un tiburón,
de un elefante recién nacido o de un pato?
¿De una pulga o de una codorniz?
(Pi, pi, pi.)
¡Georginaaaaaaaaaa!
¿Donde estás?
¡Que no te oigo Georgina!
¿Que pensarán de mi los bigotes de tu papa?
(Papaaaaaaaa.)
¡Georginaaaaaaaaaaa!
¿Estás o no estás?
Abeto, ¿donde está?
Alisio, ¿donde está?
Pinsapo, ¿donde está?
¿Georgina paso por aquí?
(Pi, pi, pi, pi)
Ha pasado a la una comiendo yervas.
Cucu,
el cuervo la iba engañando con una flor de resada.
Cuacua,
la lechuza, con una rata muerta.
¡Señores, perdonadme, pero me urge llorar!
(Gua, gua, gua)
¡Georgina!
Ahora que te faltaba un solo cuerno
para doctorarte en la verdaderamente útil carrera de ciclista
y adquirir una gorra de cartero.
(Cri, cri, cri, cri)
Hasta los grillos se apiadan de mí
y me acompaña en mi dolor la garrapata.
Compadecete del smoking que te busca y te llora entre aguaceros
y del sombrero hongo que tiernamente
te presiente de mata en mata.
¡Georginaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
(Maaaaaa).
¿Eres una dulce niña o una verdadera vaca?
Mi corazón siempre me dijo que eras una verdadera vaca.
Tu papa, que eras una dulce niña.
Mi corazón, que eras una verdadera vaca.
Una dulce niña.
Una verdadera vaca.
Una niña
Una vaca.
¿Una niña o una vaca?
O ¿una niña y una vaca?
Yo nunca supe nada.
Adios, Georgina.
(¡Pum!)

e) Defensa de la autonomía del arte: La obra artística, al dejar de considerarse una copia o mímesis del mundo real, se entiende como una creación (poiesis, y no mímesis) nueva, una segunda realidad. El artista no imita la realidad, sino que la re-crea. 
El objeto artístico resultante es, pues, autónomo respecto de lo real. El arte se valora según criterios específicamente artísticos, y no externos al arte (criterios morales, religiosos o políticos): el valor de una obra es básicamente formal, y no depende de los contenidos morales o sentimentales que exprese. Por ello un filósofo como Ortega y Gasset definió el arte de vanguardia como un arte deshumanizado, en el que primaba la experimentación formal por encima de los contenidos "humanos" (sentimentales, morales, ideológicos).
Este aspecto, sin embargo, se irá matizando con la propia evolución de las vanguardias. Si bien en sus inicios (cubismo), se defiende a ultranza esta autonomía del arte, más tarde, con el dadaísmo y sobre todo el surrealismo, el arte adquirirá una dimensión ideológica muy acentuada. Se buscará no solo la revolución en el lenguaje artístico, sino que esta irá acompañada de un ansia de revolución ideológica y espiritual (en busca del derrocamiento de la civilización burguesa, de ahí que muchos artistas surrealistas abrazaran el comunismo).


3. PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA

Los ismos más destacados son:

-Futurismo
-Cubismo
-Expresionismo
-Dadaísmo
-Surrealismo


Dado que es el ismo que más influyó en los autores que aparecen en la antología de Poesía española, tendréis que preparar (en una Presentación de Google Drive o PowerPoint) y realizar una exposición oral sobre el Surrealismo (sobre su lugar y fecha de origen, así como sus características y autores principales), acompañándoos de imágenes de cuadros o poemas que os sirvan para ejemplificar vuestra explicación.

 

4. LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA: LA GENERACIÓN DEL 27

- Grupo de poetas que empezó a publicar en los años 20. El nombre del grupo hace referencia a su participación conjunta en el tricentenario de la muerte de Luis Góngora (Sevilla, 1927).

-Muchos de ellos estudiaron juntos en la Residencia de Estudiantes (Madrid) y entablaron relaciones de amistad. También compartían gustos y actitudes artísticas.

-Mezclaron en sus obras vanguardia y tradición, lo culto y lo popular: usaban la nueva metáfora surrealista (unión ilógica de dos elementos absolutamente dispares) y la temática moderna, pero también recurrían a estrofas populares (por ejemplo, los romances, como hizo García Lorca en su Romancero gitano).

-Tras la Guerra Civil, en la que asesinaron a García Lorca, muchos de los integrantes del grupo se vieron obligados a exiliarse (sobre todo a América, como fue el caso de Cernuda o Salinas) y muy pocos se quedaron en España (entre ellos, Aleixandre).

 -Poetas y obras principales del grupo:
Rafael Alberti: Marinero en tierra, Sobre los ángeles
Federico García Lorca: Romancero gitano, Poeta en Nueva York
Luis Cernuda: La realidad y el deseo
Pedro Salinas: La voz a ti debida
Jorge Guillén: Cántico
Vicente Aleixandre: La destrucción o el amorAquí tenéis la versión musical que de "Ciudad sin sueño", uno de los poemas de Lorca incluidos en la Antología de Poesía española, hicieron Enrique Morente y Lagartija Nick.martes, 5 de febrero de 2013

4º ESO: CLASES DE ORACIONES SIMPLES

Abrid este enlace y responden a las preguntas del cuestionario que sobre los diversos tipos de oraciones simples encontraréis. No os olvidéis de poner vuestro nombre y apellidos, y de clicar en Submit cuando hayáis acabado de responder a todas las preguntas.

domingo, 3 de febrero de 2013

S1: CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA MODERNISTAEl Modernismo es el movimiento que predomina en la literatura en lengua española de finales del siglo XIX y principios del XX, hasta la Primera Guerra Mundial (1880-1914). Nace en América Latina, de la mano de escritores como el cubano José Martí y el nicaragüense Rubén Darío (foto abajo), y más tarde se desarrolla también en España. Está relacionado con un fenómeno general de crisis espiritual y cultural, que se produce en toda Europa a finales del siglo XIX.


El Modernismo surge como reacción contra el arte anterior (realista, sobre todo) y contra la sociedad burguesa e industrial, contra la que reacciona de forma parecida a como hacían los románticos. Muestra un carácter inconformista contra el orden establecido, tanto en el terreno artístico como en el social; asimismo, busca nuevos caminos expresivos en arte, aspirando a la renovación e innovación de las formas artísticas.
Como reacción al Realismo, busca crear un universo imaginario, habitado por la belleza, el exotismo y la sensualidad. Por tanto, la literatura modernista se caracteriza por la búsqueda de la belleza, tanto en las formas de expresión como en los contenidos.
Para alcanzar la belleza, la estética modernista se caracteriza por tres rasgos esenciales: la sensorialidad, la perfección formal y la ambientación en lugares fantásticos.

La sensorialidad: La poesía modernista apela a los sentidos con imágenes de gran belleza visual, mediante la musicalidad del lenguaje (aliteraciones, palabras esdrújulas, cultismos, etc.) o por medio de referencias a elementos sensoriales. Así, los colores, los sonidos y los aromas se evocan directamente, o a través de objetos preciosos, instrumentos musicales o flores, etc. Se presenta el lado refinado de la naturaleza (cisnes, ruiseñores, etc.) que, no obstante, puede aparecer asociado a lo decadente, como hermosas ciudades en ruinas. Esta importancia de los sentidos se percibe también en el tratamiento de temas como el amor, que suele presentarse revestido de elementos sensoriales que lo llevan hacia el erotismo.La perfección formal: Los poetas adoptan metros poco usados, como el alejandrino, el dodecasílabo, el eneasílabo y el verso libre. Además, emplean todo tipo de estrofas y recuperan las formas clásicas, en las que realizan innovaciones, como en los sonetos.

Las ambientaciones irreales y exóticas: Los parajes exóticos, los cuidados jardines, los palacios, el lejano Oriente y las épocas remotas son los ambientes habituales del Modernismo. Estos constituyen a menudo una forma de evasión de la realidad.


Pero la literatura modernista, junto con esta persecución de la belleza, expresa a menudo un desencanto y una melancolía que tienen raíces en el Romanticismo (de este movimiento se recuperan algunos rasgos, como el interés por los sentimientos, el sueño o lo fantástico). La tarde, el otoño o el ocaso son algunos de los elementos a través de los cuales se refleja esta sensación de tristeza. De este modo, no es extraño que acoja también lo decadente o la presencia de la muerte. El amor puede presentarse como un objetivo imposible o un sentimiento melancólico.
Esta mezcla de elementos responde a la doble cara de este movimiento, que, como se ha indicado, constituye, por una parte, un rechazo a la realidad en la que surge y, por otra, un deseo de perfección y de armonía.S1: LA ARQUITECTURA MODERNISTA

 Aquí tenéis tres imágenes de dos edificios emblemáticos de Antoni Gaudí, que nos pueden servir como ejemplos de las características de la arquitectura modernista: la primera y tercera fotografías son de la Casa Batlló, y la segunda de La Pedrera.

Y ahora, comparad los rasgos de estos edificios que acabáis de ver con tres ejemplos de otro arquitecto clave del siglo XX, Mies van der Rohe, representante de una arquitectura racionalista. También tenéis, como en el caso de Gaudí, dos fotos de dos fachadas exteriores, y una foto del interior de un edificio. ¿Quién es capaz de resolver el juego de las siete diferencias?1º ESO: LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS

                                                                                       
1. Para trabajar los textos instructivos, aquí tenéis el siguiente enlace, donde se explica con ejemplos y actividades la diferencia entre los textos instructivos y los explicativos.
                                                                         
2. Para aprender a elaborar nuestro propio texto instructivo, aquí tenéis a modo de ejemplo un texto donde se nos explica cómo encontrar novio con un poco de sal y pimienta.

Y a continuación, un vídeo donde se nos indica cómo hacer una hamburguesa de garbanzos:


3. Por último, deberéis elaborar vuestros propios textos instructivos. Tenéis que elegir una de estas opciones:

a) una receta de cocina
b) las normas de convivencia para vuestra clase
c) el texto instructivo ideal que rija la convivencia en vuestra familia

Vuestros textos han de incluir texto e ilustraciones, y tenéis que publicarlos como entrada nueva en vuestros blogs personales